Fladså Losseplads: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

06-12-2019

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Fladså Losseplads, Præstø Landevej 12, 4700 Næstved.
Klage skal være modtaget senest den 3. januar 2020.

Revurdering

Miljøstyrelsen har revideret vilkårene for Fladså Losseplads, herunder håndtering og kontrol af deponigas, ændret kontrolprogram for perkolat, ændret moniteringsprogram for grundvand samt sikkerhedsstillelse.

- Afgørelse om revurdering for Faldså Losseplads

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.