Baltic Pipe-projektet i Lillebælt, Klaptilladelse

20-12-2019

Miljøstyrelsen giver ansøger tilladelse til klapning af en samlet mængde på 154.000 m3 uddybningsmateriale fra et område i Lillebælt på klapplads K_164_01, beliggende i det nordlige Lillebælt. Klagefristen udløber den 17. januar 2020.

Baltic Pipe-projektet i Lillebælt, klaptilladelse.

En klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside https://kpo.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før efter at klagefristen er udløbet, dvs. d. 20. januar 2020. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.