AKV Langholt A.m.b.a.: Miljøgodkendelse

04-12-2019

Miljøstyrelsen har givet AKV Langholt A.m.b.a., Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov miljøgodkendelse til etablering af et lagunebassin til oplag af kondensat.
Klage skal være modtaget senest den 2. januar 2020.

Miljøgodkendelse 

Der gives miljøgodkendelse til etablering af et lagunebassin til oplag af kondensat fra inddampning af kartoffelsaft.

- læs miljøgodkendelsen for AKV Langholt

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.