AGC Biologics A/S: Afgørelse om CWW revurdering af miljøgodkendelse

04-12-2019

I forbindelse med CWW BAT konklusioner for den kemiske industri, har Miljøstyrelsen revurderet miljøgodkendelser for AGC Biologics A/S, Vandtårnsvej 83B, 2860 Søborg.

Klage skal være modtaget senest den 2. januar 2020.

Revurdering

Revurdering af AGC Biologics A/S er foretaget i forbindelse med CWW BREF, som omhandler luft og spildevand.

- Afgørelse om revurdering for AGC Biologics A/S

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.