Offentlig høring om etablering af 6 vindmøller i Ellhöft og Westre kommuner i Schleswig-Holstein, Tyskland efter § 38. stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

07-09-2018
Espoo

Den tyske landsmyndighed for landbrug, miljø og landlige områder, Schleswig-Holstein har anmodet Miljøstyrelsen – som er den danske Espoo-myndighed - om at gennemføre en offentlig høring om projektet med opstilling af 6 vindmøller i Ellhöft og Westre kommuner og den tilhørende miljøvurdering af mulige væsentlige grænseoverskridende indvirkninger på det danske miljø efter § 38. stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).  

Kort om projektet:

I efteråret 2017 blev de danske myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden hørt om ovenstående projekt samt miljøvurderingen heraf. Nu høres Danmark, igen da møllernes udformning er ændret.

Det tyske høringsmateriale ses i følgende dokumenter:

1. Änderungshilfe für vollständige Unterlagen MIT Übersetzungen.pdf

1.3.1.1_Nachtrag zur Projektbeschreibung - dänische Übersetzung_20180619_NK.pdf (projektbeskrivelse oversat til dansk)

2.2_Neue Angaben zu Standortkoordinaten_Ellhöft_Westre.pdf

3.10.1_Baubeschreibung Ellhöft-Westre_DK.pdf (byggebeskrivelse oversat til dansk)

6.4.2_Technischer Brief zum Schallgutachten nach Interimsverfahren DNVGL_engl..pdf

2.1_ Übersichtskarte in DTK 25_K-20180426_EllhöftWestre_M25000_A3q_HT.pdf

6.7.1_Stellungnahme zur Turbulenz in engl..pdf

6.6.2_Stellungnahme von DNVGL zur Schattenwurfsituation_englisch.pdf

8.1.1_LBP_Ellhöft-Westre_Nachtrag - dänische Übersetzung_180426.pdf (oversat til dansk)

20180816 Bekanntmachung Verfahren (Übersetzung).pdf (oversat til dansk)

6.8.1_Stellungnahme von DNVGL zum Schallgutachten nach dänischen Regularien - englisch.PDF

20180816 Beteiligung TÖB_dänisches Ministerium (Übersetzung).pdf (oversat til dansk)

OECOS_FFH_VP_Ellhöft-Westre - dänische Übersetzung_180425-1.pdf (oversat til dansk)

OECOS_Unterlagen_Ellhöft-Westre_Stellungnahme _dän._180426-1.pdf

 

Hvis du har bemærkninger til projektet og det til hørende materiale skal de sende til Miljøstyrelsen senest den 9. november 2018.

Bemærkninger skal sendes til med angivelse af journalnummer: MST-533-00013.

Miljøstyrelsen opgave i den konkrete sag er at videreformidle høringssvar fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til de tyske myndigheder.