Esbjerg Biogas: Indkaldelse af idéer og forslag

18-09-2018

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapport for projektet Esbjerg Biogas, Mådevej 52, 6705 Esbjerg Ø. Idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten skal være modtaget senest den 2. oktober 2018.

Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S har ansøgt om etablering af et biogasanlæg på adressen Mådevej 52, 6705 Esbjerg Ø. Projektet omfatter et fuldt udbygget biogsanlæg i form af modtagetanke, reaktortanke, varmeveksler, hygiejniseringsmoduler, lagerkapacitet, gasrensning, opgraderingsanlæg m.v.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S  skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Miljøstyrelsen kan vurdere, om projektet kan gennemføres.

Miljøkonsekvensrapporten beskriver projektets virkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med input.

- Idéoplæg
- Ansøgning

 

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at indkomne ideer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi desuden oplyse, at dit navn og adresse vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne svar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse

Ideer og forslag skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller Obfuscated Email senest den 2. oktober 2018.

Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr.: MST-531-00026 på henvendelsen.