Audebo Miljøcenter v/ARGO I/S: Meddelelse af vilkårsændring ved påbud

27-09-2018

Miljøstyrelsen har meddelt vilkårsændring ved påbud til ARGO I/S beliggende Audebo Miljøcenter, Hagesholmvej 7, 4520 Svinninge.
Klage skal være modtaget senest den 25. oktober 2018.

Påbud

Med vilkårsændringen meddeles supplerende vilkår i forbindelse med etablering af biocover-anlæg i eksisterende slutafdækning på 3 nedlukkede deponeringsenheder for at imødegå emission af deponigas, der kan have en negativ klimaeffekt. Vilkårene giver retningslinjer for etablering, drift, monitering og senere nedlukning af biocover-anlæggene.                     

- Læs vilkårsændringen for Audebo Miljøcenter

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.