Aalborg Portland: Miljøgodkendelse af vilkårsændring om CO-grænseværdier for kulmøller

27-09-2018

Miljøstyrelsen har givet Aalborg Portland, Rørdalsvej 44, 9100 Aalborg miljøgodkendelse til vilkårsændring af grænseværdier for CO fra kulmøller.
Klage skal være modtaget senest den 25. oktober 2018.

Miljøgodkendelse 

Aalborg Portland A/S har søgt om ændring af vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse og revurdering af 10. marts 2017. Begrundelsen for det ansøgte er, at erfaringerne viser, at der er behov for højere CO grænseværdier for kulmøllerne. 

- Læs miljøgodkendelsen for Aalborg Portland

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 

Klagevejledning

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.