Reno Djurs I/S, Glatved: Afgørelse om klassificering af deponeringsanlæg

26-09-2018

Miljøstyrelsen har meddelt Reno Djurs I/S, Glatved anlægsklassificering af to kystnære enheder til mineralsk affald.
Klage skal være modtaget senest den 24. oktober 2018.

Anlægsklassificering

Miljøstyrelsen har meddelt anlægsklassificering til to kystnære enheder til mineralsk affald, MA1 på Reno Djurs I/S, Glatveds anlæg - dels en enhed på etape IIa og dels en enhed på etape IIIa, fase 1.

- læs afgørelsen vedr. Reno Djurs

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.