Avedøreværket: Miljøgodkendelse

26-09-2018

Miljøstyrelsen har givet Ørsted tilladelse til, at afsvovlingsanlægget på blok 1 på Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre, må tages ud af drift, når der fyres med ren biomasse i kedlen.
Klage over miljøgodkendelsen skal være modtaget senest den 24. oktober 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Ørsted tilladelse til, at afsvovlingsanlægget på Avedøreværkets blok 1 må tages ud af drift, når der fyres med ren biomasse i kedlen. Afsvovlingsanlægget skal fortsat være i drift ved fyring med kul og/eller olie, og når der fyres med biomasse samtidig med kul og/eller olie. Afsvovlingsanlægget, som kun har begrænset restlevetid, kan hermed være i drift til ultimo 2022, hvor Ørsted har planlagt stop for brug af kul som brændsel.

- læs Avedøreværkets miljøgodkendelse til by-pass af afsvovlingsanlægget på blok 1 ved fyring med biomasse

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.