Nordic Sugar A/S: Miljøgodkendelse

25-09-2018

Miljøstyrelsen har givet Nordic Sugar A/S, Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing midlertidig miljøgodkendelse til at igangsætte et forsøg med erstatning af svovldioxid produceret i egen ovn og fra trykbeholdere med ammoniumbisulfit (ABS) og svovlsyre.
Klage skal være modtaget senest den 23. oktober 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har meddelt midlertidig miljøgodkendelse til at igangsætte et forsøg med erstatning af svovldioxid produceret i egen ovn og fra trykbeholdere med ammoniumbisulfit (ABS) og svovlsyre.

- læs miljøgodkendelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.