Danish Crown A/S, Rønne: Miljøgodkendelse og revurdering samt afgørelse om ikke krav om miljøvurdering

25-09-2018

Miljøstyrelsen har revurderet eksisterende miljøgodkendelse for Danish Crown A/S, Rønne samt givet miljøgodkendelse til produktionsudvidelse samt udvidelse af vaskeplads. Miljøstyrelsen har endvidere truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Klage skal være modtaget senest den 23. oktober 2018.

Miljøgodkendelse og revurdering 

Der er givet godkendelse til slagtning af op til 550.000 svin årligt samt udvidelse af vaskeplads.

- læs miljøgodkendelse og revurdering til Danish Crown Rønne

Afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet, fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Læs screeningsafgørelsen til Danish Crown Rønne

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.