Køge Havn, Klaptilladelse

15-03-2018

Miljøstyrelsen har givet tilladelse til klapning af i alt 36.000 m3 oprensningsmaterialer fra et område i havnebassinet i Køge Havn på klapplads K_007_02 i Køge Bugt. Klagefristen udløber den 12. april 2018.

Klaptilladelsen kan ses her.

En klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.