Offentlig høring af den tyske del af gasledningsprojektet Baltic Pipe efter artikel 3 i bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne(Espoo konventionen)

12-03-2018

Den tyske Bundesnetzargentur har anmodet Miljøstyrelsen – som er den danske Espoo-myndighed - om at gennemføre høring af den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer om etablering af den tyske del af gasledningen Baltic Pipe, der planlægges etableret mellem Norge og Polen.

Miljøstyrelsen gennemfører derfor en offentlig høring af den tyske del af gasledningsprojekt Baltic Pipe i henhold til artikel 3 i bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet(Espoo-konventionen).

Forud for evt. etablering af den tyske del gasledningen skal der udarbejdes en miljøvurdering af mulige væsentlige grænseoverskridende indvirkninger på det danske miljø. Formålet med denne høring er at høre berørte myndigheder, organisationer og offentlighedens bemærkninger til projektet eller dets mulige miljøpåvirkninger ind i Danmark.  

Konkret om den tyske del af projektet:

Rørledningen mellem Polen og Danmark placeres i Østersøen. Det forventes, at rørledningen i landføres omkring Faxe på Sjælland, mens der er 3 forskellige mulige i landføringspunkter i Polen(Niechorze, Rogowo eller Gaski). Rørledningen vil få en total længde på mellem 250 og 280 km. Rørledningen planlægges etableret via Danmark og dernæst enten gennem tysk eller svensk farvand.

Du kan se mere om projektet i følgebrevet samt i bilaget der indeholder flere oplysninger om den tyske del af projektet, forslag til linjeføring, forventede miljøpåvirkninger mv..

Følgebrev

Bilag

Hvis du ønsker at deltage i processen og / eller har bemærkninger til det fremlagte projekt og/eller kommentarer til indholdet i den kommende miljøvurdering for de grænseoverskridende miljøpåvirkninger, skal de sendes til Miljøstyrelsen mærket med journalnummer MST-533-00044 senest den 26. marts 2018.

Miljøstyrelsen opgave som Espoo-myndighed i den konkrete sag er at videreformidle høringssvar fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til de tyske myndigheder.