Afgørelse om gennemførelse af fastlagte foranstaltninger over for regnbetingede udløb i Randers Kommune

02-03-2018

Miljøstyrelsen har bestemt, at Randers Kommune kan undlade at gennemføre foranstaltninger over for regnbetingede udløb af hensyn til vandløbsstrækning nr. 1.5.a-0230-010, "Gml. Volkmølle Bæk".

Afgørelse om gennemførelse af fastlagte foranstaltninger - Randers Kommune.pdf