Afgørelse om gennemførelse af fastlagte foranstaltninger for spildevandsrensning i Svendborg Kommune

02-03-2018

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Svendborg Kommune kan undlade at gennemføre foranstaltningen forbedret spildevandsrensning i renseklasseoplandet til Egense Bæk.

Afgørelse om gennemførelse af fastlagte foranstaltninger - Svendborg Kommune