Afgørelse om fravigelse af miljømål ved gennemførelse af vådområdeprojekt i Slagelse Kommune

09-03-2018

Ministeren meddeler Slagelse Kommune tilladelse til at fravige det fastlagte miljømål ”Godt økologisk potentiale efter 22. december 2021” for vandområde nr. o3032, ”Forlev Rende” (”Bækkerenden”), jf. bilag 2, tabel 4, til bekendtgørelse om miljømål, ved gennemførelse af et vådområdeprojekt i Tude Ådal.

Afgørelse om fravigelse af miljømål ved gennemførelse af vådområdeprojekt - Slagelse Kommune.pdf