Afgørelse om fravigelse af miljømål ved gennemførelse af vådområdeprojekt i Næstved Kommune

09-03-2018

Ministeren meddeler Næstved Kommune tilladelse til at fravige det fastlagte miljømål ”Godt økologisk potentiale senest 22. december 2015” for vandområde nr. o3014, ”Møllerende/Bjørnebæk” (”Bjørnebækken”), jf. bilag 2, tabel 4, til bekendtgørelse om miljømål, ved gennemførelse af et vådområdeprojekt ved Bjørnebækken i Næstved.

Afgørelse om fravigelse af miljømål ved gennemførelse af vådområdeprojekt - Næstved Kommune.pdf