Ørsted A/S: Miljøgodkendelse

23-03-2018

Miljøstyrelsen har givet Ørsted A/S, Herningværket, Miljøvej 6, 7400 Herning tidsbegrænset miljøgodkendelse til drift af anlæg til forsøg med modtagelse og indfyring af vådt træflis.
Klage skal være modtaget senest den 20. april 2018.

Miljøgodkendelse

Projektet skal tjene til at undersøge om formalet våd flis kan erstatte træpiller som brændsel.

- læs miljøgodkendelsen for Ørsted A/S Herningværket

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.