Statoil Refining Denmark A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

22-03-2018

Miljøstyrelsen har afgjort, at Statoil Refining Denmark A/S kan opføre en vandtank til procesvand, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest torsdag den 19. april 2018.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.