RGS Nordic A/S Rærup: Offentliggørelse af tilsynsrapport

22-03-2018

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos RGS Nordic A/S Rærup beliggende Halsvej 70, 9310 Vodskov

Tilsynsrapport 

-  Læs tilsynsrapporten for RGS Nordic A/S Rærup

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.