Danish Crown A/S, Blans: Miljøgodkendelse

20-03-2018

Miljøstyrelsen har givet Danish Crown A/S, Langbro 7, Blans, 6400 Sønderborg miljøgodkendelse til etablering af et nyt røgeri samt udvidelse af salteriet.
Klage skal være modtaget senest den 17. april 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Danish Crown A/S, Langbro 7, Blans, 6400 Sønderborg miljøgodkendelse til etablering af et nyt røgeri samt udvidelse af salteriet. Røgeriet etableres i tilknytning til slagteriets eksisterende bygningsmasse.

- læs miljøgodkendelsen for Danish Crown A/S Blans

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.