CM Jernvarer A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

20-03-2018

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos CM JERNVARER A/S beliggende Teglværksvej 5, 5220 Odense SØ.

Tilsynsrapport

Læs tilsynsrapporten for CM JERNVARER A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.Læs tilsynsrapporten for CM JERNVARER A/S