A.J. Vaccines A/S: Miljøgodkendelse

19-03-2018

Miljøstyrelsen har givet A.J. Vaccine A/S, Artillerivej 5, 2300 København S godkendelse til tilbygning til Bygning 90 samt taghus på Bygning 90 til HEPA filtre. Herudover er meddelt vilkår for støjbidrag til omgivelserne.
Klage skal være modtaget senest den 16. april 2018

Miljøgodkendelse

Miljødkendelse til tilbygning til Bygning 90 til medie tanklager, fryserum og virus-lager til IPV-produktion samt taghus på Bygning 90 til HEPA filtre. Herudover er meddelt vilkår for støjbidrag til omgivelserne.

- læs miljøgodkendelsen for A.J. Vaccines A/S
- bilag 1 + B til miljøgodkendelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.