Danish Crown A/S, Sæby: Miljøgodkendelse

16-03-2018

Miljøstyrelsen har givet Danish Crown A/S, Wenbovej 11, 9300 Sæby miljøgodkendelse til afkortning af afkastet fra virksomhedens kedler.
Klage skal være modtaget senest den 13. april 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Danish Crown A/S, Wenbovej 11, 9300 Sæby miljøgodkendelse til afkortning af afkastet fra virksomhedens kedler, efter at afkastet er blevet renoveret.

- læs miljøgodkendelsen for Danish Crown Sæby

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.