Haldor Topsøe A/S: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

08-03-2018

Miljøstyrelsen har afgjort, at Haldor Topsøe A/S, Heimdalsvej 4-6, 3600 Frederikssund kan etablere en udendørs mælkesyretank uden, at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest den 5. april 2018.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Haldor Topsøe A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.