Xellia Pharmaceuticals ApS: Miljøgodkendelse

06-03-2018

Miljøstyrelsen har givet Xellia Pharmaceuticals ApS, Dalslandsgade 11, 2300 København S, miljøgodkendelse til en forøgelse af produktionen af Vancomycin samt etablering af en ny slutforarbejdning af produktet.
Klage skal være modtaget senest den 3. april 2018.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet miljøgodkendelse til en forøgelse af produktionen af Vancomycin, som er antibiotika, samt etablering af en ny slutforarbejdning af produktet.

Produktionsforøgelse opnås primært ved et større udbytte af Vancomycin som følge af udvikling af nye og bedre bakteriestammer.

- Læs miljøgodkendelsen for Xellia Pharmaceuticals ApS
- Bilag A miljøansøgning for Xellia Pharmaceuticals ApS

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.