Unibio A/S: Miljøgodkendelse

01-03-2018

Miljøstyrelsen har givet Unibio A/S, Asnæsvej 2A, 4400 Kalundborg miljøgodkendelse til etablering og drift af en spraytørrer.
Klage skal være modtaget senest den 3. april 2018.

Miljøgodkendelse

Unibio fremstiller protein i et forsøgsanlæg. Virksomheden har søgt om at opsætte en spraytørrer i den eksisterende bygning, så produktet kan tørres, inden det forlader virksomheden.

Miljøstyrelsen har godkendt dette på vilkår, som ses af miljøgodkendelsen.

- læs miljøgodkendelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.