Statoil Refining Denmark A/S: Vilkårsændring

01-03-2018

Miljøstyrelsen har givet Statoil Refining Denmark A/S – raffinaderiet i Kalundborg en vilkårsændring til midlertidig lempelse af støjvilkåret.
Klage skal være modtaget senest den 3. april 2018.

Vilkårsændring

Med vilkårsændringen gives der mulighed for en midlertidig lempelse af støjvilkåret i perioden 10. april 2018 til 26. april 2018 i forbindelse med nedlukning af visbreaker anlægget på raffinaderiet. Lempelsen betyder, at støjbidraget i referencepunkt R2 midlertidigt må være op til 55 dB(A) mod normalt 47 dB(A) i tidsrummet 18 – 22 på hverdage samt lørdage i tidsrummet 14 – 20.

- læs vilkårsændringen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.