Egense Sejlrende, tidsfristforlængelse af Klaptilladelse

22-05-2018

Miljøstyrelsen har forlænget tidsfristen for en tilladelse til klapning af i alt 6.000 m3 oprensningsmaterialer fra Egense sejlrende. Klagefristen udløber den 19. juni 2018.

Klaptilladelsen kan ses her. Tidsfristforlængelsen kan ses her.

En klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www. nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

Klaptilladelsens forlængede løbetid må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må den først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet.