Offentlig høring af VVM-redegørelse for udvidelse af AU-Foulum Biogasanlæg, Viborg Kommune

24-05-2018

Miljøstyrelsen udsender hermed VVM-redegørelse for udvidelse af AU-Foulum Biogasanlæg i offentlig høring indtil 19. juli 2018.

Miljøstyrelsen offentliggør hermed VVM-redegørelse for udvidelse af AU-Foulum Biogasanlæg. Baggrund herfor er, at Aarhus Universitet ønsker at udvide deres forskningsanlæg ved Foulum til at kunne behandle 235 tons biomasse/dag. Anlægget er dermed omfattet af miljøvurderingsloven og skal gennemgå en VVM - proces. 

Se den udarbejdede VVM-redegørelse nedenfor eller få materialet ved henvendelse til Miljøstyrelsen via mail: , som også kan give yderligere oplysninger om projektet. 

Samtidigt offentliggør Viborg Kommune forslag til lokalplan for projektområdet samt et udkast til miljøgodkendelse af anlægget. Dette materiale kan ses på Viborg Kommunes hjemmeside på www.viborg.dk/plan samt på www.plandata.dk .

Hele materialet samt yderligere information om VVM-processen findes desuden på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk/FoulumBiogas.

Frist for indsigelser og bemærkninger er den 19. juli 2018.

Indsigelser og øvrige bemærkninger til VVM-redegørelsen skal være skriftlige og sendes til , så de er modtaget senest den 19. juli 2018.  Viborg Kommune videresender alle høringssvar til Miljøstyrelsen.   

Indsigelser og bemærkninger til VVM-redegørelsen kan også sendes med posten til:

Miljøstyrelsen

Haraldsgade 53

2100 København Ø

Anfør i så fald navn og adresse samt jr. nr.: MST-531-00004.

Miljøstyrelsen beslutter herefter, om projektet kan tillades, og om der kan gives en VVM-tilladelse til bygherre

 

Sagens dokumenter

VVM-redegørelse