Afgørelse om udskiftning af virkemidler - Kolding Kommune_o4342

22-05-2018

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Kolding Kommune kan gennemføre foranstaltningen ”fjernelse af fysiske spærringer” i stedet for den planlagte foranstaltning ”hævning af vandløbsbund” ved Odder Bæk, o4342.

Afgørelse om udskiftning af virkemidler - Kolding Kommune_o4342_.pdf