Afgørelse om fritagelse for foranstaltninger - Rebild Kommune_o7487

22-05-2018

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at Rebild Kommune kan undlade at gennemføre foranstaltningen ”fjernelse af fysiske spærringer” ved Hjedsbæk Møllesø, o7487.

Afgørelse om fritagelse for foranstaltninger - Rebild Kommune_o7487.pdf