Chr. Hansen A/S, Avedøre: Miljøgodkendelse

31-05-2018

Miljøstyrelsen har givet Chr. Hansen A/S, Jernholmen 1, Avedøre, 2650 Hvidovre, miljøgodkendelse til etablering af nyt frysetørret pakkeri FD Pack og tilhørende utilitybygning UII med nyt naturgasfyr.
Klage skal være modtaget senest den 28. juni 2018.

Miljøgodkendelse 

Nærværende godkendelse omfatter et nyt frysetørret pakkeri FD Pack med tilhørende utilitybygning UII med nyt naturgasfyr. Med etablering af det nye FD Pack øges kapaciteten for pakning af virksomhedens produktion af frysetørrede produkter, således at pakning der pt. foregår på eksterne lokaliteter kan hjemtages til site Avedøre.

- læs miljøgodkendelsen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.