I/S Gunderup Deponi: Meddelelse af vilkårsændring ved påbud

29-05-2018

Miljøstyrelsen har meddelt vilkårsændring ved påbud til I/S Gunderup Deponi beliggende Gunderupvej 1 A, 9550 Mariager
Klage skal være modtaget senest den 26. juni 2018

Påbud

Med vilkårsændringen ændres krav til slutafdækning af deponiet, så det følger kravene i deponeringsbekendtgørelsen. Egenkontrolprogrammet tilpasses deponiets alder og det fremtidige behov for at vurdere mulighed for overgang til passiv tilstand.

- Læs vilkårsændringen for I/S Gunderup Deponi

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.