DLG Planteværnslager: Offentliggørelse af tilsynsrapport

29-05-2018

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos DLG Planteværnslager beliggende Mådevej 80, 6705 Esbjerg Ø.

Tilsynsrapport

-Læs tilsynsrapporten for DLG Planteværnslager

Aktindsigt

Det skal samtidig oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de egræsninger der følger af offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkedne digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begræsninger, der følger af lovgivningen.