Arla Foods amba, Slagelse Mejericenter: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

29-05-2018

Miljøstyrelsen har afgjort, at Arla Foods amba, Slagelse Mejericenter kan foretage opsæt-ning af 3 mælketanke, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest den26. juni 2018.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.