Novo Nordisk Pharmatech A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

25-05-2018

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Novo Nordisk Pharmatech A/S beliggende Københavnsvej 216, 4600 Køge.

Tilsynsrapport 

- Læs tilsynsrapporten for Novo Nordisk Pharmatech A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.