Selling Losseplads: Meddelelse af vilkårsændring ved påbud

24-05-2018

Miljøstyrelsen har meddelt vilkårsændring ved påbud til Selling Losseplads beliggende Ødumvej 6, 8370 Hadsten
Klage skal være modtaget senest den 21. juni 2018.

Påbud

Selling Losseplads har et eksisterende påbud fra 18. dec. 2006 med krav om op til 2 årlige analyser af det afledte perkolat for hhv. pH, ledningsevne og lugt, samt indhold af COD, BI5, Ammonium-N, Total N og Chlorid.

Lossepladsen må betegnes som en ældre nedlukket losseplads. Baseret på Miljøstyrelsens erfaringer fra perkolatsammensætning fra andre lignende lossepladser, må det formodes, at der er en reel risiko for, at perkolatet kan indeholde salte, organiske stoffer, metaller og potentielt miljøfremmede stoffer fra det deponerede affald.

For at kunne vurdere, om udslip af perkolat fra Selling Losseplads kan udgøre en risiko for OSD området og den nærliggende Spørring Å, har Miljøstyrelsen meddelt påbud om udvidet perkolatanalyse. Resultatet af perkolatanalysen kan også bruges til at vurdere behovet for vilkårsændring til det eksisterende egenkontrolprogram. Derudover kan analyseresultatet også bruges til at give en indikation af, hvor reelt det er for Selling Losseplads at igangsætte et større miljørisikovurderings-arbejde med henblik på overgang til passiv tilstand.

- Læs vilkårsændringen for Selling Losseplads

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.