Novo Nordisk A/S: Afgørelse om ingen miljøgodkendelsespligt

18-05-2018

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse for Novo Nordisk A/S i Bagsværd om ingen miljøgodkendelsespligt for ombygning af laboratorier og etablering af udendørs oplag af kemikalier.
Klage skal være modtaget senest den 15. juni 2018.

Ingen miljøgodkendelsespligt

Miljøstyrelsen har på baggrund af de fremsendte oplysninger vurderet, at Novo Nordisk A/S kan ombygge laboratorier i bygning 6BC, herunder etablere tagventilation samt etablere køletårn og udendørs oplag af kemikalier ved bygning 6BC.

Etableringen kan ske uden, at der skal meddeles miljøgodkendelse.

- læs afgørelsen for Novo Nordisk A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.