Moesgaard Meat 2012 A/S: Miljøgodkendelse

15-05-2018

Miljøstyrelsen har givet Moesgaard Meat 2012 A/S miljøgodkendelse til slagteridrift med tilhørende aktiviteter, samt direkte udledning af overfladevand.
Klage skal være modtaget senest den 12. juni 2018.

Miljøgodkendelse

Moesgaard Meat 2012 A/S er et eksisterende slagteri, som i forbindelse med fuld udnyttelse af virksomhedens eksisterende produktionsapparat bliver godkendelsespligtigt i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen.

- læs miljøgodkendelsen for Moesgaard Meat 2012 A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.