FF Skagen A/S: Afgørelse om ingen miljøgodkendelsespligt

15-05-2018

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse for FF Skagen A/S, Havnevagtvej 5, 9990 Skagen om ingen miljøgodkendelsespligt for etablering af nyt losseanlæg. Projektet indebærer sammenlægning og delvis renovering af to eksisterende losseanlæg samt indkapsling af de fleste aktiviteter i to bygninger.
Klage skal være modtaget senest den 12. juni 2018.

Ingen miljøgodkendelsespligt

Miljøstyrelsen har på baggrund af de fremsendte oplysninger vurderet, at FF Skagen A/S kan etablere losseanlægget uden, at der skal meddeles miljøgodkendelse.

- læs afgørelsen for FF Skagen A/S

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.