DuPont Nutrition Biosciences ApS: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

15-05-2018

Miljøstyrelsen har afgjort, at DuPont Nutrition Biosciences, Grindsted, kan etablere en ny glycerol lagertank i eksisterende emulgator tankgård, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til anlægget.
Klage skal være modtaget senest den 11. juni 2018.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for DuPont Nutrition Biosciences

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen. Biosciences