Kåstrup Losseplads: Miljøgodkendelse

14-05-2018

Miljøstyrelsen har givet Nomi4S, Kåstrup Losseplads, Kåstrupvej 20, 7860 Spøttrup miljøgodkendelse til etablering af to nye enheder til deponering af mineralsk affald.
Klage skal være modtaget senest den 11. juni 2018

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet Nomi4S I/S, Kåstrup Losseplads, Kåstrupvej 20 i Spøttrup miljøgodkendelse til at udvide deponeringsanlægget med to nye enheder 9 og 10 til deponering af mineralsk affald.

- læs miljøgodkendelsen for Kåstrup Losseplads

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.