Dat-Schaub A/S: Miljøgodkendelse

09-05-2018

Miljøstyrelsen har givet DAT-SCHAUB A/S, Mølhavevej 12B, 9440 Aabybro miljøgodkendelse til etablering af biofilter.
Klage skal være modtaget senest den 6. juni 2018.

Miljøgodkendelse 

Der gives miljøgodkendelse til etablering af et biofilter til lugtrensning.

- læs miljøgodkendelsen for Dat-Schaub

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.