Løgtved Miljøplads APS: Offentliggørelse af tilsynsrapport

07-05-2018

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Løgtved Miljøplads APS beliggende Gl. Skovvej 24, 4470 Svebølle.

Tilsynsrapport

- Læs tilsynsrapporten for Løgtved Miljøplads APS

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.