I/S Norfors, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm: Meddelelse af vilkårsændring ved påbud

07-05-2018

Miljøstyrelsen har meddelt vilkårsændring ved påbud til I/S Norfors Savsvinget 2, 2970 Hørsholm.
Klage skal være modtaget senest den 4. juni 2018.

Påbud

Med vilkårsændringen skal I/S Norfors intensivere rensningen for dioxiner/furaner og øge antallet af målinger m. m. indtil grænseværdien for dioxiner og furaner med sikkerhed er overholdt.

- Læs vilkårsændringen for I/S Norfors

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning kan ses i afgørelsen.