Offentlig høring forud for afgørelse om anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse

22-06-2018

Miljøstyrelsen offentliggør hermed udkast til tilladelse til anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse. Høringsfristen er senest den 18. juli 2018.

Miljøstyrelsen offentliggør hermed udkast til tilladelse til anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse. Høringsfristen er senest den 18. juli 2018.

Baggrund

Miljø- og fødevareministeren er bemyndiget til at projektere og meddele tilladelse til anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse, jf. lov om vildsvinehegn § 1, stk. 1. Miljøstyrelsen varetager behandlingen af sagen efter delegation fra miljø- og fødevareministeren, jf. lovens § 7.

Miljøstyrelsen har den 1. juni 2018 modtaget en ansøgning fra Naturstyrelsen om anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse.

Frist for bemærkninger

Hvis I har bemærkninger, bedes I fremsende dem enten i brev eller pr. mail senest den 18. juli 2018 til Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø eller til med kopi til . Høringssvar bedes mærket med journalnummer MST-5-00015.

 

Sagens dokumenter

Bilag A: Ansøgning om anlægstilladelse

Bilag B: Notat vedr. principielle beslutninger om linjeføring

Bilag C: Supplerende oplysninger fra Naturstyrelsen

Bilag D: Udkast til anlægstilladelse