Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport (VVM) for de grænseoverskridende påvirkninger ved etablering af havvindmølleparken Hornsea Three i England.

27-06-2018

Den engelske miljømyndighed The Planning Inspectorate har anmodet Miljøstyrelsen – som er den danske Espoo-myndighed - om at gennemføre høring af den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer om miljøvurdering af de grænseoverskridende påvirkninger ved etablering af havvindmølleparken Hornsea Three i England på det danske miljø.

Høringen sker efter § 38. stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Beskrivelse af projektet

Vindmølleparken skal placeres i Nordsøen, ca. 120 km nord øst for Norfolk kysten og 160 km øst for Yorkshire Coast.

Parken vil bestå af op til 400 møller med en produktionskapacitet på op til 2.400 MW, med en max højde på 325 m over havoverfladen. Vindmølleparken omfatter også op til 3 offshore-overnatningsplatforme, 12 transformatorstationer, 4 konverterstationer, 4 boosterstationer og arraykabler. Elektricitet vil blive eksporteret fra vindmølleparken via eksportkabler, der strækker sig ca. 120 km nord øst for matrixområdet til Norfolk-kysten.

Det engelske høringsbrev til Danmark kan ses via nedestående link. I høringsbrevet findes link til miljøkonsekvensrapporten.

Høringsbrev

Hvis du har bemærkninger til den fremlagte miljøkonsekvensrapport om de grænseoverskridende miljøpåvirkninger, skal de sendes til Miljøstyrelsen mærket med journalnummer MST-533-00021 den 23. juli 2018.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo myndighed i den konkrete sag er at videreformidle høringssvar fra den danske offentlighed samt berørte myndigheder og interesseorganisationer til de engelske myndigheder.