Equinor Refining Denmark A/S: Vilkårsændring

22-06-2018

Miljøstyrelsen har meddelt vilkårsændring til Equinor Refining Denmark A/S til midlertidig lempelse af støjvilkåret.
Klage skal være modtaget senest mandag den 23. juli 2018.

Miljøgodkendelse

Equinor Refining Denmark A/S har i perioden 10. september til 1. oktober 2018 planlagt nedlukning af blok 3, 4 og 5 på raffinaderiet. Under nedlukningen er der behov for at rense diverse udstyr, hvilket vil give anledning til et øget støjbidrag i omgivelserne.

- læs vilkårsændringen

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 Klagevejledning kan ses i afgørelsen.